กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกนกวรรณ ควรสนิท
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุภาพร ห่วงมาก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปวีณา เกิดมณี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1