กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอินธุอร แพงดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายวิวรรธน์ ศรีหานารถ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1