กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอินทิรา ศรีเกิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 023376634
อีเมล์ : tttt81@gmail.com

นางสาวนวฉัตร นาเมืองรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางสาวกัญญาณี วงษ์สาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1