กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอินทิรา ศรีเกิด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0881555664
อีเมล์ : tttt81@gmail.com

นางสาวนวฉัตร นาเมืองรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นายยุทธนา จันทร์เรืองโรจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกัญญาณี วงษ์สาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0890598600
อีเมล์ : yanee6793@gmail.com