กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอินทิรา ศรีเกิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนวฉัตร นาเมืองรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกัญญาณี วงษ์สาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1