กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทรงศรี พูลเพิ่มสิน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0896788317
อีเมล์ : poonpuemsin@gmail.com

นายกล้าณรงค์ ทองเงิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 083-8104922
อีเมล์ : bm16052555@gmail.com

นางสาวณิชานันท์ ผาดไธสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1