ข่าวประชาสัมพันธ์
ตะกร้อหญิง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
ทีมหนังภาพยนตร์สั้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ 2565
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
ได้รับรางวัลประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
ผอ.ศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน เข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณพระกินรีสาขา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ผู้บริหารต้นแบบด้านการปลูกฝังคุณธรรม
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูครองยุทธ นบนอบ และครูจินตนา ยนต์ศิริเนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 65
ยินต้อนรับ ครูผู้ช่วยคนใหม่สู่โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 65
ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย 4 ท่าน สู้โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 65
มอบเงิน 2000 บาท
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 64
คิวอาร์โค้ด ห้องเรียนแต่ละห้อง
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 64
เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาค ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ 2
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ 1
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64