ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีมหนังภาพยนตร์สั้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ขอแสดงความยินดีกับครูอินทิรา ศรีเกิดและทีมภาพยนตร์สั้นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งผลงานเข้าแข่งขัน “นักสร้างเรื่อง”
โดยครูมีนักเรียนตามรายชื่อดังนี้
1.ด.ญ.ธนาภา ภักดี ชั้น ม.3
2.ด.ญ.พัชรินทร์ ศิริแสน ม.3
3.ด.ญ.สุชานาถ กล่ำเทพ ม.3
4.ด.ช.นัฐกาล บุญเพชร ม.3
5.ด.ช.สุเมธ ละองศรี ม.2
6.ด.ญ.ปรียาภรณ์ ฉิมแฉ่ง ม.2
7.ด.ญ.จิตสุดา วงษาสน ม.2
ได้ร่วมกันส่งผลงาน "เอาความเศร้าไปทิ้งทะเล" ไปทะเลทำไมต้องเศร้า ???
เข้าแข่งขันและผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมอบรมโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดีทัศน์ (Content Thailand Academy) : นักสร้างเรื่อง
ในวันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดชลบุรี
โดยนักเรียนจะได้พบกับวิทยากรมืออาชีพที่จะไปถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้นักเรียนได้เก็บเกี่ยวกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและรุ่นน้องในโรงเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,13:52   อ่าน 289 ครั้ง