ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ 2565
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สรุปผลการแข่งขันดังนี้
1.เปิดพจนานุกรม ม. 1-3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.อรพิมล แก้วไทรปุ่น
ด.ญ.กนกวรรณ คุณช่างทอง
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูกฤษณา พงษ์ขันธ์
2.เปิดสารานุกรม ม.1-3 ได้รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.ชัยพร สกุลดี
ด.ญ.โมบาย สุทธิสานนท์
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูยุทธนา จันทร์เรืองโรจน์
3.ต่อคำศัพท์/คำคม ม.1-3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ธนาภา ภักดี
ด.ญ.อนันดา รัตนสนธิ์
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูครองยุทธ นบนอบ
4.คัดลายมือ ป. 4-6 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
ด.ญ.เยาวลักษณ์ ฉิมแฉ่ง
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูจินตนา ยนต์ศิริ
5.คัดลายมือ ม.1-3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.ธีระเดช มณีรัตน์
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูกล้าณรงค์ ทองเงิน
6.เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ แก้วกล้า
คุณครูผู้ฝึกสอ คุณครูสุภาพร ห่วงมาก
7. เขียนเรียงความ ป.4-6 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
ด.ญ.อินชนก เอี่ยมสากล
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูทรงศรี พูลเพิ่มสิน
8.เขียนเรียงความ ม.1-3ได้รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.ปภัสอร คำกอง
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูสุพรรณี ปิ่นมงคล
9. ท่องอาขยาน ป.1-3ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
ด.ญ.ศุทรา สุขสม
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูอินธุอร แพงดี
10. ท่องอาขยาน ป. 4-6 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
ด.ญ.จิตลดา ใสแสง
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูวิวรรธน์ ศรีหานารถ
11. ท่องอาขยาน ม.1-3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.นิภาพร พูลแก้ว
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูสมกมล อิ่มละเอียด
12. กลอนแปด ป. 4-6 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ปนัดดา ไชยสนาม
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูกนกวรรณ ควรสนิท
13. กาพย์ฉบัง16 ม.1-3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.พัชรินทร์ ศิริแสน
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูกล้าณรงค์ ทองเงิน
14. อ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิคบันใด 6 ขั้น ม.1-3
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.สุชานาถ กล่ำเทพ
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูอินทิรา ศรีเกิด
15. เขียนตามคำบอก ป.1 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
ด.ญ.กมลพรรณ จันทนาม
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูกัญญาณี วงษ์สาย
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,00:59   อ่าน 358 ครั้ง