ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้รับรางวัลประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัด
ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายจากสำนักงานลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 
 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมประกวดซึ่งในการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัดประจำปี 2565 ครั้งนี้เป็นการจัดประกวดซึ่งเกิดจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เป็นการตัดสินด้วยการถ่ายคลิปวีดีโอโดยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายตามเกณฑ์ประกวดนั้นปรากฏผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัดประจำปีการ ศึกษา 2565 ดังนี้
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ
-ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเนตรนารีสามัญ
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,14:05   อ่าน 570 ครั้ง