ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.ศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน เข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณพระกินรีสาขา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ผอ.ศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน เข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณพระกินรี โดยอัญเชิญตราสัญลักษณ์พระนามย่อ ญสส. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐานประจำบนโล่รางวัล โดยมีท่านผลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชการที่ 9 ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีตัวแทนมอบ ท่านพลเอกจิตตสักก์ เจริญสมบัติ ที่ปรึกษาสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นตัวแทนมอบโล่รางวัล สาขา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น


โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,18:15   อ่าน 766 ครั้ง