ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงิน 2000 บาท
ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2564 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ
ได้มอบเงิน 2000 บาท ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด covid-19 ให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,23:35   อ่าน 223 ครั้ง