ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยมีนายศักดิ์รินทร์ อินทร์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการอบรม 
และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการอบรม 
โดยใช้ระบบออน์ไลน์ Google Meet ในการจัดอบรมครั้งนี้
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2564,14:46   อ่าน 109 ครั้ง