เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.13 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.38 KB