ภาพกิจกรรม
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศจึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นำโดยนายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวที
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,13:26   อ่าน 180 ครั้ง