ภาพกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
       ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ภายใต้การนำของนายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียน    
       จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี

โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,18:11   อ่าน 205 ครั้ง