ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565  นายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2565
เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง
โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ทำบุญใส่บาตรและกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,00:04   อ่าน 223 ครั้ง