ภาพกิจกรรม
หล่อเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ จัดพิธีหล่อเทียน
เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,23:53   อ่าน 64 ครั้ง