ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 2565
เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่รวมการระลึกถึงและรณรงค์ไว้ โดยการระลึกถึงนั้นคือวัน "สุนทรภู่" หรือ “พระสุนทรโวหาร” ที่ถือว่าเป็นนักกวีผู้ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม สุนทรภู่ เกิดวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 
นอกจากจะเป็นวันสุนทรภู่แล้ว ในระดับสากลหรือระดับโลกวันที่ 26 มิถุนายน ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย โดยวันที่ 26 มิถุนาเป็นไปตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ในปี 2531 เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ทางโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศจึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 2565 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,15:50   อ่าน 144 ครั้ง