ภาพกิจกรรม
ประธานกลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2 เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและมอบเงิน
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยนายสมพูน ประทีป ณ ถลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้ว ประธานกลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2 ได้เดินทางมาที่โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศพร้อมคณะ เพื่อเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและมอบเงินสดจำนวนหนึ่งกับครอบครัวเด็กชายวงศธร ปัญหาไชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน
โดยในครั้งนี้ทางคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศได้รวบรวมเงินบริจาคและเงินสบทบเพิ่มเติมจากสหกรณ์โรงเรียนรวมเป็นเงิน 16,699 บาท พร้อมด้วย TVและพัดลม โดยมีนายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบางส่วนเป็นตัวแทนในการส่งมอบให้ครอบครัวของนักเรียนในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2564,14:12   อ่าน 92 ครั้ง