ติดต่อเรา
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ
หมู่ที่ 4   ตำบลบ้านระกาศ  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-6634 เบอร์โทรสาร 0-2337-6634
Email : banrakadschool@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057310096173


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน