รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ
หมู่ที่ 4   ตำบลบ้านระกาศ  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-6634 เบอร์แฟกส์ 0-2337-6634
Email : banrakadschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :