ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 66 วันแห่งความสำเร็จ (ปัจฉิม)
โรงอาหาร/ชุดนักเรียน
22 มี.ค. 66 ปิดระบบกรอกคะแนน ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน
19 มี.ค. 66 บัณทิตน้อยประจำปีการศึกษา 2565
ชั้นอนุบาล 3 
อาคารอนุบาล/ชุดนักเรียน ครูอนุบาล
17 มี.ค. 66 ค่ายพัฒนาเยาวชน โดย อบต.บ้านระกาศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมดและ ม1 จำนวน 9 คน
เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี/เสื้อสีเข้มกางเกงวอม อบต.บ้านระกาศ
16 มี.ค. 66 การสอบ National Test (NT) ชั้น ป.3
ชุดนักเรียน วิชาการ
15 มี.ค. 66 ถึง 17 มี.ค. 66 แก้ผลการเรียน 0,ร,มส.
ชุดนักเรียน ครูประจำวิชา
13 มี.ค. 66 ถึง 14 มี.ค. 66 แก้ผลการเรียนปลายภาค
ห้องเรียน/ชุดนักเรียน ครูประจำวิชา
10 มี.ค. 66 สอบปลายภาค ป.1-ม.3
09 มี.ค. 66 สอบปลายภาค ป.1-ม.3
ห้องเรียน/ชุดนักเรียน วิชาการ
03 มี.ค. 66 ทำบุญตักบาตร
ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา "วันมาฆบูชา"
28 ก.พ. 66 ส่งข้อมูลนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ(มส.)
วิชาการ
27 ก.พ. 66 ถึง 28 ก.พ. 66 การแข่ง E-Sports Lernning GAME
เราเล่นเกมส์ อย่าเกมส์เล่นเรา
22 ก.พ. 66 ถึง 23 ก.พ. 66 ค่ายพุทธบุตร
วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี/ชุดนักเรียน ชุดขาว
17 ก.พ. 66 กีฬาสีภายใน
สนามกีฬาโรงเรียน/ชุดกีฬาสี
12 ก.พ. 66 สอบโอเน็ต 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง ป.6 /ชุดนักเรียน
11 ก.พ. 66 สอบโอเน็ต 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
23 ส.ค. 65 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
22 ก.ค. 65 กีฬากลุ่มโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ
24 มิ.ย. 65 วันต่อต้านยาเสพติด
นางสาวกฤษณา พงษ์ขันธ์
24 มิ.ย. 65 รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
นายยุทธนา จันทร์เรืองโรจน์
20 มิ.ย. 65 การประกวดแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565
16 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
นางสาวอินธุอร แพงดี